Ik wil ongeopende producten binnen 1-14 dagen retourneren

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen
te herroepen. 
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop
jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt genomen of heeft genomen.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet je contact met ons opnemen,
junglück GmbH, Machtlfinger Straße 30, D-81379 München,
telefoon: +49 (0) 89 2555 25 663, e-mail: info@junglueck.nl
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail). over je beslissing om dit contract te herroepen.
Hiervoor kan je het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je de kennisgeving van de gebruikmaking van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
Als je dit contract annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van je annulering van dit contract hebben ontvangen, aan je terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten aan je in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.
Je moet de goederen onmiddellijk terugsturen of aan ons overhandigen en in geen geval later dan veertien dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte hebt gebracht van de annulering van deze overeenkomst. De genoemde termijn is voldaan als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Je draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen voor waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan je omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en functie van de goederen.

b) Uitsluiting van het herroepingsrecht
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te worden gezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Voorbeeld van een herroepingsformulier
(Indien je het contract wenst te annuleren, vul dit formulier dan in en stuur het terug).
E-mail: info@junglueck.nl

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Stuur de goederen alsjeblieft terug naar het volgende adres:

JUNGLÜCK GmbH [Ordernummer]

c/o msp druck und medien GmbH

Siegstraße 18

57548 Kirchen (Sieg)

Duitsland

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0